w

Doneren

Aangeboren vaatafwijkingen zijn zeldzame aandoeningen. Er is geld nodig voor onderzoek zodat er betere behandelingen mogelijk zijn. Uw steun helpt! Doneer of organiseer een actie.

In oktober 2020 is de eerste subsidie (20.000 euro) verstrekt aan Amsterdamumc voor het onderzoek ´Zwangerschap en Vasculaire malformaties´ onder leiding van dr Naomi van Hout en dr Max Lokhorst. In 2021 wordt de tweede subsidie verstrekt op aanvraag van expertisecentra.


Doneer een eenmalig bedrag

Bedrag
Periodieke schenkingen

Periodieke schenkingen zijn zeer welkom voor ons fonds. Hierdoor krijgen wij voor een langere periode zekerheid om door te gaan met ons werk voor de patiënten. Bovendien is schenken belastingtechnisch zeer aantrekkelijk. U kunt doneren op IBAN NL55 RABO 0332 3004 04.

Over SKTN-HEVAS

SKTN-HEVAS is een speciale Stichting die de middelen zorgvuldig beheert. Deze Stichting bestaat naast patiëntenvereniging HEVAS en heeft een eigen bestuur. Stichting SKTN-HEVAS is een fonds dat met weinig middelen zo veel mogelijk resultaat probeert te halen om verder onderzoek en activiteiten te stimuleren ten behoeve van patiënten met aangeboren vaatafwijkingen. SKTN-HEVAS bouwt geen grote reserves op en het volledige bestuur is onbezoldigd. Het fonds is afhankelijk van giften en donaties.

Bestuur

  • prof. dr. Chantal van der Horst (Voorzitter)
  • René van Gellekom (SKTN, secretaris)
  • Caroline van den Bosch (HEVAS)
  • Emma Koster (penningmeester)

Doelstellingen

  • Het stimuleren van onderzoek naar de aandoeningen
  • Het maken van voorlichtingsmateriaal over de aandoeningen voor ouders/patiënten en artsen
  • Het stimuleren van lotgenotencontact
  • Het bevorderen van het onderlinge netwerk van artsen
  • Onderhouden van contacten met andere (internationale) patiëntenverenigingen met deze aandoeningen

Jaarrekeningen

© HEVAS 2007-2020

Gerealiseerd door Tribble Media